Smeltende Arktis

kr 379,00

Hvilke ringvirkninger får det at klimaet i Arktis blir mildere? For mennesker som tradisjonelt har levd av fangst og fiske og som har lært seg å tolke naturens signaler og bevegelser, innebærer klimaforandringen at mye kunnskap som er overlevert gjennom generasjoner, ikke lenger er relevant. Når havisen smelter tidligere og fryser senere, får det konsekvenser på en rekke områder, fra fremkommelighet og transport til fiskeforekomster og fangstformer for hval og sel. Smeltende Arktis er et forskningsprosjekt som over tre år utforsker klimaforandringen i arktiske strøk og dokumenterer hvordan urbefolkningen opplever og tilpasser seg de klimaskapte endringene. Vi følger ekspedisjonen med seilbåten Jotun Arctic langs kysten av Vest-Grønland og over til Gjøahavn i arktisk Canada. Knut Espen Solberg gir levende innblikk i tradisjonelt levevis og tankesett, hverdagslige sysler og hendelser der en natur i endring iblant skaper dramatikk på liv og død. Forskere på en rekke områder utdyper observasjonene fra et vitenskapelig ståsted med artikler om hval, rein, fisk, om isforhold og havtemperatur, om ozonlag og UV-stråling og om fangstkultur og overganger mellom natural- og pengehusholdning.

Forfatter: Knut Espen Solberg

Sider: 153

Innbundet

Kategori:
0

Your Cart