Ein familiekrønike Fra Gyland i Vest-Agder til Naverstad i Bohulän – Fra svartedauden til koronaepedemien

kr 480,00

Ei familiekrønike der forfatteren har fult slektslinjer i eigen familie fra svartedauden koronapandemien. Her møter vi småkårsfolk som barnevandreren Rakel Tønnesdatter fra Vest-Agder og torparsønnen Johannes Carlsson fra Bohuslen. Og en rekke mennesker og slekter til de forskjellige tidsepokene der forfatteren også gir et levende og godt innblikk i datidens sosial liv og kår . .

Forfatteren er utdannet historiker fra Universitetet i Oslo og han har de siste årene vært direktør ved Aust-Agder museum og arkiv, KUBEN.

0

Your Cart