Ett liv

kr 348,00

  • 5. april 1980 kommer en liten pike til verden på Kongsberg sykehus. Det står om livet. Med en rekke komplikasjoner og mistanke om kromosomfeil, blir det lille barnet hasteoperert og nød døpt av sin egen far på Rikshospitalet i løpet av det første levedøgnet. Takket være innsatsen fra legeteamet får Benedicte beholde livet. I denne boken får du lese om et menneske som minner oss om de virkelige verdiene i livet, om empati, nærhet, glede og kjærlighet. Og om evnen til å vise det. Et liv som ble fullverdig og rikt. Et liv med Downs.
    Men det er også historien om far og prest Svein Holbergs endeløse kamp mot systemet for Benedictes rettigheter, verdighet og de muligheter vi alle andre tar som den største selvfølgelighet. Far og mors dype sorg og fortvilelse for at det kjæreste man har ikke blir behandlet med samme respekt og verdi som andre mennesker. En kamp for et lite menneske som med dagens lovgiving kvalifiserer for abort gjennom hele svangerskapet og klassifiseres som «uforenelig med liv». Ei heller ikke har krav på aktiv livreddende behandling dersom de overlever graviditet og fødsel. At Benedicte som i dag har hatt 42 fantastiske år i en familie som elsker henne, i utgangspunktet ikke har livets rett.

0

Your Cart