Professor Ernst Ferdinand Lochman

kr 349,00

Ernst Ferdinand Lockmann (1820- 1891) er geniet som eliten ville misforstå. Han var utdannet lege og praktiserte i hjembyen Kristiansand før han ble tilkalt som lærer ved Universitetet i Oslo på grunn av sin vitenskapelige forskning med å finne sammenhengen mellom levekår, hygiene og sykdom. Han var den første her i landet som hevdet at epidemier er en følge av at smittestoff som spres mellom personer. To år senere ble han utnevnt til professor. Så ble han glemt av ettertiden.

Forfatter: Else Marie Nerland

Paperback

0

Your Cart