En sjømanns historie

kr 399,00

Jeg har som historiker fått anledning til å lese og kommentere manusutkastet til «En sjømannshistorie. Leif Thue, 1902-76, fra dekksgutt til kaptein og krigsseiler». Det var en leseropplevelse som både berørte og ga ny innsikt. Forfatter Trond Thues bruk av kilder skapt av sjøfolkene selv, er fra et historikerperspektiv veldig interessant. Det finnes flere eksempler på bøker som er utgitt på basis av beretninger fra krigsseilere. Men dette er i liten grad blitt gjort tidligere i kombinasjon med en systematisk og grundig gjennomgang av dekksdagbøker eller maskindagbøker, slik det er gjort her. Denne kombinasjonen av kilder bidrar til å bygge bro og sammenheng mellom historien til hovedpersonen Leif Thue, mannskapet han seilte sammen med og skipet han seilte på. Forfatterens metode gir en annen inngang til krigsseilerhistorien enn det som er vanlig og kan også bidra til å inspirere andre som skal skrive om denne delen av norsk historie til å gjøre det samme. Alle krigsseilerne sine historier er unike, men Leif Thue sin historie representerer likevel noe av det som er felles for mange av sjøfolkene som seilte i handelsflåten under andre verdenskrig: En lang og betydningsfull innsats under krigen ble etterfulgt av en vanskelig etterkrigstid. Å dokumentere og formidle denne historien er derfor ekstra viktig. Bjørn Tore Rosendahl. Historiker, PhD.

Forfatter: Trond Thue

Sider: 206

Innbundet

Kategori:
0

Your Cart